Mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Tin nổi bật

Kiến thức hình học không gian rất nhiều, mặt trụ, hình trụ và khối trụ chỉ là một phần kiến thức nhỏ trong đó. Phần kiến thức lý thuyết rất ít, song nếu không nắm chắc được các khái niệm và công thức tính. Các em sẽ gặp nhiều khó khăn khi giải các bài tập liên quan. Vì vậy, hãy ghi nhớ các khái niệm, công thức tính của mặt trụ, hình trụ và khối nón.

A. Khái niệm về mặt trụ, hình trụ và khối trụ

Trong phần này, các em nhớ thật kỹ định nghĩa về mặt trụ, hình trụ và khối trụ. Các em cần đọc kỹ định nghĩa về các hình để có thể phân biệt. Để vận dụng và giải tốt các bài tập, các em nhớ và ghi lại các công thức tính cho mỗi loại.

Kiến thức lý thuyết phần này khá đơn giản, không có nhiều. Song các em cũng không nên chủ quan, bởi với lượng kiến thức hình học không gian vô tận, các em cần phải tập trung và ôn luyện thật tốt để không bị hổng kiến thức.

mat tru hinh tru va khoi tru (2)

B. Bài tập trắc nghiệm về mặt trụ, hình trụ

Bài tập trắc nghiệm các em sẽ gặp rất nhiều trong các kỳ thi. Yêu cầu của dạng này các em phải giải nhanh và chính xác. Bài tập trắc nghiệm sẽ bao gồm cả câu hỏi lý thuyết và câu hỏi bài tập. Vì vậy, nếu nhớ chính xác kiến thức lý thuyết, các em sẽ lựa chọn đáp án chính xác rất nhanh. Điều này sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian và tập trung giải các bài tập tính toán.

mat tru hinh tru va khoi tru (3)

mat tru hinh tru va khoi tru (4)

mat tru hinh tru va khoi tru (6)

mat tru hinh tru va khoi tru (6)

Trước khi đọc lời giải, các em hãy vận dụng những kiến thức đã học, tập giải và lựa chọn đáp án. Sau đó các em xem lại cách giải và đáp án xem chính xác hay chưa. Như vậy, các em sẽ nhớ cách giải lâu hơn và biết được lỗi sai của bản thân khi giải các bài toán.

mat tru hinh tru va khoi tru (7)

 

mat tru hinh tru va khoi tru (8)

Để lựa chọn được đúng đáp án, các em cần đọc kỹ thông tin đề bài đưa ra. Sau đó, tìm đáp án theo những dữ kiện mà bài toán đã cho. Với các bài toán trắc nghiệm, các em cần tìm cách giải nhanh. Khi tính toán cẩn thận trong từng bước, không quá dài dòng, nhưng cũng không được rút gọn các bước tính.

mat tru hinh tru va khoi tru (10)

mat tru hinh tru va khoi tru (11)

mat tru hinh tru va khoi tru (12)

mat tru hinh tru va khoi tru (13)

mat tru hinh tru va khoi tru (14)

Các dạng bài tập trắc nghiệm rất đa dạng, để có thể lấy được trọn điểm, các em cần nhớ thật chính xác kiến thức lý thuyết. Sau đó, các em cần vận dụng thật tốt công thức tính để giải các bài tập về mặt trụ, hình trụ và khối trụ.

Xem thêm: 20 đề thi Ngữ Văn 10 Học kỳ 1 2021-2022