Công thức đại số 8|Ôn tập đại số 8 HK1, HK2 - Hương Lúa - Thông tin tổng hợp

Tin nổi bật

Công thức đại số 8 là bài chia sẻ tổng hợp công thức toán lớp 8 dành cho các em học sinh. Với tổng hợp công thức toán 8 sẽ giúp các em dễ dàng học và ôn tập. Hệ thống kiến thức toán 8 môn đại số

Xem thêm hệ thống kiến thức hình học toán 8 để ôn tập học kỳ 1 và học kỳ 2.

Dưới đây là tổng hợp chương trình đại số 8 và công thức toán 8 dành cho quý phụ huynh, thầy cô và học sinh.

Để các em có thể dễ dàng theo dõi và học các công thức toán đại số lớp 8, chúng tôi có tổng hợp nội dung các chương để các em dễ dàng theo dõi bài học.

Chương trình đại số 8 

 • Chương 1: Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức

 • ■Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
 • ■Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
 • ■Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • ■Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • ■Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • ■Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • ■Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • ■Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • ■Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • ■Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
 • ■Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
 • ■Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Chương 2: Phân Thức Đại Số

  ■Bài 1: Phân thức đại số

  ■Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

  ■Bài 3: Rút gọn phân thức

  ■Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

  ■Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

  ■Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

  ■Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

  ■Bài 8: Phép chia các phân thức đại số

  ■Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ và Giá trị của phân thức

 • Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

  ■Bài 1: Mở đầu về phương trình

  ■Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

  ■Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 – Luyện tập

  ■Bài 4: Phương trình tích – Luyện tập

  ■Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu – Luyện tập

  ■Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  ■Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) – Luyện tập

 • Chương 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

  ■Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

  ■Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Luyện tập

  ■Bài 3: Bất phương trình một ẩn

  ■Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Luyện tập

  ■Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Công thức toán 8 môn Đại số

1. Nhân đơn thức với đa thức:

A(B + C) = AB + AC

2. Nhân đa thức với đa thức:

(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD

3. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:

+) Bình phương của một tổng:

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

+) Bình phương của một hiệu:

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

+) Hiệu hai bình phương:

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

+) Lập phương của một tổng:

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

+) Lập phương của một hiệu:

(A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3

+) Tổng hai lập phương:

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

+) Hiệu hai lập phương:

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

4. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

– Đặt nhân tử chung

– Dùng hằng đẳng thức

– Nhóm các hạng tử

– Tách hạng tử

– Phối hợp nhiều phương pháp

5. Chia đơn thức cho đơn thức.

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

– Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

– Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa cùng biến đó trong B.

– Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

6. Chia đa thức cho đơn thức.

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau.

Công thức toán 8 4 chương đại số

công thức toán 8, công thức toán đại số lớp 8

công thức toán 8, công thức toán đại số lớp 8

công thức toán 8, công thức toán đại số lớp 8

công thức toán 8, công thức toán đại số lớp 8

công thức toán 8, công thức toán đại số lớp 8